رنگ‌های خوراکی و مضرات آن

۱۳۹۵-۰۱-۱۶

رنگ‌های خوراکی و مضرات آن

رنگ‌های خوراکی و مضرات آن   متاسفانه مصرف بیش از حد رنگ‌های شیمیایی در صنایع غذایی موجب سرطان و در کودکان موجب بیش‌فعالی می‌شود. پیام فرهبخش، […]