رنگ‌های خوراکی و مضرات آن

۱۳۹۵-۰۱-۱۶

رنگ‌های خوراکی و مضرات آن

رنگ‌های خوراکی و مضرات آن  متاسفانه مصرف بیش از حد رنگ‌های شیمیایی در صنایع غذایی موجب سرطان و در کودکان موجب بیش‌فعالی می‌شود. پیام فرهبخش، عضو […]