روشهای مختلف در ارزیابی تبلیغات

۱۳۹۵-۰۲-۱۱
گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ ، ارائه مطالب و فیلم های آموزش چاپ

روشهای مختلف در ارزیابی تبلیغات

روشهای مختلف در ارزیابی تبلیغات تبلیغات ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ تبلیغات ابعاد مختلفی دارد که کارکرد آن را بسیار پیچیده می‌‍کند. اگرچه هدف تبلیغات در نهایت افزایش فروش است […]