زینک چهار رنگ

۱۳۹۵-۰۴-۰۲
گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ ، ارائه مطالب و فیلم های آموزش چاپ

انواع پلیت و زینک در چاپ افست

به ورق های از جنس روی که در چاپ برای حمل طرح در دستگاه برروی لاستیک و سپس متد جاپ ( به عنوان مثال کاغد ) […]