سبک امپرسیونیسم در نقاشی

۱۳۹۵-۰۱-۱۴
گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ ، ارائه مطالب و فیلم های آموزش چاپ

سبک امپرسیونیسم در نقاشی

سبک امپرسیونیسم در نقاشی امپرسیونیسم از پانزدهم آوریل تا پانزدهم مه سال ۱۸۷۴، گروهی از نقاشان جوان و مستقل فرانسوی: مونه(۱)، رنوار (۲)، پیسارو(۳) ، سیسلی(۴) […]