سود بیشتر و فروش کمتر برای هایدلبرگ

۱۳۹۵-۰۱-۱۴

سود بیشتر و فروش کمتر برای هایدلبرگ

سود بیشتر و فروش کمتر برای هایدلبرگ هایدلبرگ پیش بینی می کند که میزان فروش این شرکت در طی سال مالی جاری ۱۰ درصد کاهش پیدا […]