سیستم اطلاعات بازاریابی MIS چیست؟

۱۳۹۵-۰۲-۱۸
گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ ، ارائه مطالب و فیلم های آموزش چاپ

سیستم اطلاعات بازاریابی MIS چیست؟

سیستم اطلاعات بازاریابی MIS  چیست؟ یک سیستم اطلاعات بازاریابی مجموعه‌ای از فرایندها و روش‌ها است که به‌منظور تولید، تحلیل، انتشار و نگهداری اطلاعات پیش‌بینی‌شده تصمیم‌های بازاریابی […]