صفحه آرایی دستی

۱۳۹۴-۰۷-۳۰
گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ ، ارائه مطالب و فیلم های آموزش چاپ

صفحه آرایی

صفحه آرایی: صفحه آرایی یا لی آوت به عمل در کنار هم قرار دادن متن، ترسیمات و تصاویر و آرایش هنری آنها در کنار هم برای […]