طراحی بسته‌بندی های جدید برای صنایع دستی دریایی

۱۳۹۵-۰۱-۰۶

طراحی بسته‌بندی های جدید برای صنایع دستی دریایی

طراحی بسته‌بندی های جدید برای صنایع دستی دریایی  معاون صنایع دستی استان بوشهر از طراحی‌‌ جدید بسته‌بندی صنایع دستی دریایی این استان خبر داد و اظهار […]