عمده‌ترین مشکلات چاپ ترام در فلکسوگرافی

۱۳۹۵-۰۱-۲۱
گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ ، ارائه مطالب و فیلم های آموزش چاپ

عمده‌ترین مشکلات چاپ ترام در فلکسوگرافی

عمده‌ترین مشکلات چاپ ترام در فلکسوگرافی اتصال ترام‌ها به یکدیگر (Bridging) اتصال ترام‌ها به هم، زمانی رخ می‌دهد که نقاط روی کلیشه با مرکب پر شده […]