فرق بین سایت های داینامیک و استاتیک

۱۳۹۴-۰۷-۲۹
طراحی سایت

فرق بین سایت های داینامیک و استاتیک

فرق بین سایت های داینامیک و استاتیک سایت ها به طور کلی به دو دسته Dynamic و  static  تقسیم می شوند . سایت های Static  : […]