۱۳۹۵-۰۱-۲۱
گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ ، ارائه مطالب و فیلم های آموزش چاپ

فضای رنگی

sRGB، Adobe RGB ، ProPhotoRGB و … کدام فضای رنگی؟! اگر با ما همراه بوده باشید، در گذشته در مورد فضاهای رنگی و کاربردهایشان مطالبی در […]