۱۳۹۵-۰۱-۲۱
گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ ، ارائه مطالب و فیلم های آموزش چاپ

فضای رنگی

sRGB، Adobe RGB ، ProPhotoRGB و … کدام فضای رنگی؟! دلایل نوشتن این مقاله توسط ما : –    اولا از آن هنگام تاکنون، استفاده از فرمت […]