فن‌آوری جدید نوردهی یووی برای ظهور کلیشه فتوپلیمر

۱۳۹۴-۰۷-۲۵
کلیشه فتو پلیمر

فن‌آوری جدید نوردهی یووی برای ظهور کلیشه فتوپلیمر

با این حال فشار بالای سیلندر برای چاپ مناطق تنپلات می‌تواند تاثیر مثبتی داشته باشد، زیرا با افزایش دنسیته مرکب در مناطق تنپلات، تصویر چاپ شده […]