قدرتمندترین کلمات در تبلیغات و فروش

2016-03-29

قدرتمندترین کلمات در تبلیغات و فروش

قدرتمندترین کلمات در تبلیغات و فروش گروه روانشناسی دانشکاه ییل کلمات متعددی را در زبان انگلیسی بررسی نموده و به این نتیجه رسید که ده کلمه […]