كنترل رنگ در ليتوگرافي‌

۱۳۹۴-۰۹-۲۷
پلیت

نوار کنترل رنگ در لیتوگرافی‌

استفاده از نوار کنترل رنگ در لیتوگرافی‌   نوار کنترل رنگ، از ابزارهای کنترل کیفیت کار چاپی است که با قرار گرفتن در سرتاسر طول بالا […]