۱۳۹۵-۰۱-۰۷

مرکب تراوشی

مرکب تراوشی: این دسته از مرکب­های  امنیتی شامل پیگمنت­های مخصوصی هستند که همراه با حلال خود بداخل لایه کاغذ رخنه می­‎کند، بطوری‎که هر گونه تلاش مکانیکی […]