مرکب‌های فلکسوگرافی

۱۳۹۵-۰۱-۰۶
مرکب‌های فلکسوگرافی گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ

مرکب‌های فلکسوگرافی

مرکب‌های فلکسوگرافی   فلکسوگرافی ، روشی از چاپ روتاری (دوار) لتر پرس است.   فلکسوگرافی ، روشی از چاپ روتاری (دوار) لتر پرس است، که لوحه‌های […]