مشکل کاغذ؛ محیط کار و مرغوبیت‌

۱۳۹۵-۰۱-۱۰
Paper-problem-at-work

11 مشکل کاغذ که در محیط کار به علت نامرغوب بودن بوجود می آید چیستند؟

11 مشکل کاغذ که در محیط کار به علت نامرغوب بودن بوجود می آید چیستند؟   مشکل اول :  تنپلات زبر با سطح نا صاف علت […]