مشکل کثیف شدن جوهر و مرکب چاپ

۱۳۹۵-۰۱-۰۹

مشکل کثیف شدن جوهر و مرکب چاپ

مشکل کثیف شدن جوهر و مرکب چاپ چرک شدن(Darkening) زمانی اتفاق می افتد که مرکب های تیره تر بعد از اینکه به کاغذ منتقل شدند در […]