معرفی آژانس تبلیغاتی اومنیکوم، برترین آژانس تبلیغاتی

۱۳۹۵-۰۲-۱۱
معرفی آژانس تبلیغاتی اومنیکوم

معرفی آژانس تبلیغاتی اومنیکوم، برترین آژانس تبلیغاتی

معرفی آژانس تبلیغاتی اومنیکوم، برترین آژانس تبلیغاتی ۲۰۱۵  بر اساس آمارهای منتشر شده، برترین آژانس تبلیغاتی سال ۲۰۱۵، هولدینگ اومنیکوم Omnicom Group Inc (OMC) معرفی گردید. […]