معرفی آژانس تبلیغاتی اومنیکوم، برترین آژانس تبلیغاتی

2016-04-30
گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ ، ارائه مطالب و فیلم های آموزش چاپ

معرفی آژانس تبلیغاتی اومنیکوم، برترین آژانس تبلیغاتی

معرفی آژانس تبلیغاتی اومنیکوم، برترین آژانس تبلیغاتی ۲۰۱۵   بر اساس آمارهای منتشر شده، برترین آژانس تبلیغاتی سال ۲۰۱۵، هولدینگ اومنیکوم Omnicom Group Inc (OMC) معرفی […]