معرفی انواع دستگاه ھای چاپ فلکسوگرافی

۱۳۹۵-۰۲-۰۳
گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ ، ارائه مطالب و فیلم های آموزش چاپ

معرفی انواع دستگاه ھای چاپ فلکسوگرافی

معرفی انواع دستگاه ھای چاپ فلکسوگرافی  روش چاپ فلکسو معمولا با دستگاهھای چاپ رول انجام میشود و در مواردی محدود با دستگاهھای ورقی. ماشین چاپ فلکسو […]