معرفی ماشینهای چاپ ورقی

۱۳۹۵-۰۱-۰۶
معرفی ماشینهای چاپ ورقی گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ

معرفی ماشینهای چاپ ورقی

معرفی ماشینهای چاپ ورقی   ماشین های  چاپ ورقی درچندین اندازه و تا ۱۵۵x78 اینچ ساخته شده اند که قادرند تا بیش از ۱۲۰۰۰نسخه در ساعت […]