معمای کلدست و هیت‌ست در روزنامه‌های ما

۱۳۹۵-۰۱-۱۰

معمای کلدست و هیت‌ست در روزنامه‌های ما

معمای کلدست و هیت‌ست در روزنامه‌های ما به راستی آیا صاحبان روزنامه‌ها و چاپخانه‌های روزنامه در اروپا و آمریکا اشتباه می‌کنند که برای چاپ روزنامه ماشین‌های […]