مینیاتور و طراحی مینیاتور

۱۳۹۶-۰۵-۰۸
مینیاتور-و-تذهیب-چیست

تاریخچه ی مینیاتور ایران

تاریخچه ی مینیاتور ایران واژه «مینیاتور» که مخفف شده کلمه فرانسوی « مینی موم ناتورال» و بهمعنی طبیعت کوچک و ظریف است و در نیمه قرن […]
۱۳۹۴-۰۹-۲۷
گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ ، ارائه مطالب و فیلم های آموزش چاپ

مینیاتور و طراحی مینیاتور

مینیاتور چیست؟   مینیاتور و طراحی مینیاتور مینیاتور در لغت به معنی کوچکتر نشان دادن است. این کلمه در اصل یک لغت خارجی است و نیمه […]