هیچ مرکبی برای همه کارها خوب نیست

۱۳۹۵-۰۱-۰۹

هیچ مرکبی برای همه کارها خوب نیست

هیچ مرکبی برای همه کارها خوب نیست مرکب های معمول که برای چاپ کارهای روزمره و تجاری استفاده می شوند، از نوعی است که ماشین چی […]