ورنی‌زنی در ماشین‌های افست ورقی

۱۳۹۵-۰۱-۱۰

ورنی‌زنی در ماشین‌های افست ورقی

ورنی‌زنی در ماشین‌های افست ورقی خشک‌کن‌ها؛ پودر و مادون قرمز سیستم‌های خشک‌کن سیستم خشک‌کن مادون قرمز (IR) مرکب‌ها و کاغذ مورد استفاده را با انرژی حاصل […]