ورنی سطح مرکب

۱۳۹۶-۰۵-۱۶
چاپ روی قوطی Printing on cans

چاپ روی قوطی های فلزی

چاپ روی قوطی های فلزی امروزه چاپ بر روی قوطی های فلزی، بسیار متداول گردیده است که از ان جمله میتوان به بسته بندی نوشیدنی ها […]