پايان بازاريابی سنتی

2016-05-26
گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ ، ارائه مطالب و فیلم های آموزش چاپ

پایان بازاریابی سنتی

سرجیو زیمن مدیر بازاریابی کوکاکولا در سلسله مقالاتی که با عنوان پایان بازاریابی سنتی منتشر می‌کرد گفته بود: “بازی این است که دائما تعریف خود را […]