۱۳۹۴-۰۷-۲۵
پرفراژ کردن چیست

پرفراژ کردن چیست

پرفراژ کردن چیست ؟ پرفراژ را می توان نوعی خط برش دانست که در چاپ فاکتور و قبض های خرید کاربرد دارد و برای آسان کردن […]