پرینتر سوزنی

۱۳۹۴-۰۷-۳۰
پرینتر سوزنی

پرینتر سوزنی

پرینتر سوزنی چاپگر ماتریس نقطه ای یا سوزنی: در این چاپگر که دارای انواع ۹ سوزنی، ۱۸ سوزنی و ۲۴ سوزنی است، از یک نوار یا […]