۱۳۹۴-۰۷-۲۸
چاپ ترانسفر

چاپ ترانسفر روی کاغذ، برگردان روی پارچه

چاپ ترانسفر روی کاغذ، برگردان روی پارچه گزارشگر:زیبا سلطانلو یکی از روش‌های چاپی که علی‌رغم کاربرد بسیار متنوع در صنعت نساجی، هنوز جای پای محکمی در […]