۱۳۹۴-۰۹-۲۷
کاربرد ماشین های چاپ

ماشین چاپ روتاری (دوار)

ماشین چاپ روتاری (دوار) از سه نوع ماشین های چاپ لترپرس، ماشین چاپ روتاری از سریعترین و کارآمدترین آنهابود و اساساً برای تیراژه های بالا مورد […]