چاپ سیلک‌اسکرین

۱۳۹۵-۰۱-۰۹

چاپ سیلک‌اسکرین

چاپ سیلک‌اسکرین، چاپ اسکرین یا سری‌گرافی، اسلوبی که بر روش تکثیر با استِنسیل مبتنی است. در این اسلوب از پارچه توری ظریف (اغلبابریشم)، چون سطح تکیه‌گاهی برای ورقه استنسیل […]