چاپ سیلک اسکرین

۱۳۹۴-۰۹-۲۰
چاپ سیلک اسکرین

چاپ سیلک اسکرین

چاپ اسکرین متکی به روش ساده اما عملی استنسیل است. چاپ سیلک اسکرین چیست ؟ وقتی مرکب یا هر ماده دیگر قابل چاپ از یک ورقه […]
۱۳۹۴-۰۶-۲۰
تاریخچه چاپ| گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ

تعریف چاپ

تعریف چاپ تعریف چاپ: چاپ به معنی انتقال مطالب (متن نوشته شده، حروف، عکس، طرح، نقش و…) روی حامل چاپ (سطح چاپشونده) و نیز تکثیر آن […]