2016-03-25
کاربرد چاپ فلکسو

کاربرد چاپ فلکسو اغلب در کجاست ؟

کاربرد چاپ فلکسو اغلب در کجاست ؟ چاپ فلکسو گونه‌ ای از چاپ‌های برجسته است که در آن کلیشه لاستیکی حاوی طرح مستقیما با جنس چاپ […]
2015-09-11
تاریخچه چاپ| گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ

تعریف چاپ

تعریف چاپ تعریف چاپ: چاپ به معنی انتقال مطالب (متن نوشته شده، حروف، عکس، طرح، نقش و…) روی حامل چاپ (سطح چاپشونده) و نیز تکثیر آن […]