چاپ هلیوگراور

۱۳۹۵-۰۱-۱۶
گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ ، ارائه مطالب و فیلم های آموزش چاپ

آشنایی با چاپ هلیوگراور

آشنایی با چاپ هلیوگراور تاریخ چاپ تاریخ چاپ هلیوگراور به سال ۱۳۰۰ میلادی، دوره رنسانس و کار هنرمندان ایتالیایی در آن زمان بر می گرده. اونچه […]
۱۳۹۵-۰۱-۰۶
آشنایی با چاپ هلیوگراور

آشنایی با چاپ «هلیوگراور»

آشنایی با چاپ «هلیوگراور» تاریخ چاپ گراور به سال ۱۳۰۰ میلادی، دوره رنسانس و کار هنرمندان ایتالیایی در آن زمان بر می‌گردد. انچه این هنرمندان به […]