2016-03-25
آشنایی با چاپ هلیوگراور

آشنایی با چاپ «هلیوگراور»

آشنایی با چاپ «هلیوگراور» تاریخ چاپ گراور به سال ۱۳۰۰ میلادی، دوره رنسانس و کار هنرمندان ایتالیایی در آن زمان بر می‌گردد. انچه این هنرمندان به […]
2015-10-22
چاپ هلیوگراور

آشنایی با سیستم چاپ هلیوگراور

چاپ هلیوگراور آشنایی با سیستم هلیوگراور در سیستم چاپ گود، حروف و تصویری که روی فرم چاپ به صورت گود نقش میبندد. هنگام چاپ سیلندر مرکبی […]
2015-09-05
چاپ گراور

چاپ گود چگونه انجام میشود؟

چاپ گود چگونه انجام میشود؟ اگر روی همان قطعه فلز، مربع مزبور را ترسیم کنیم و بالعکس خود مربع را با وسایلی گود سازیم سپس بر […]