چشم‌اندازهای جدید برنـــــد برای چاپ بسته‌بندی

۱۳۹۵-۰۱-۰۶
چشم‌اندازهای جدید برنـــــد برای چاپ بسته‌بندی گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ

چشم‌اندازهای جدید برنـــــد برای چاپ بسته‌بندی

Des King به عنوان یک روزنامه‌نگار مستقل در صنایع چاپ و بسته‌بندی در بیست سال گذشته کار کرده است. در این مدت او به طور منظم […]