کاغذ کاربن لس

۱۳۹۴-۰۹-۲۷
کاغذ کاربن لس

کاغذ کاربن لس

کاغذ کاربن لس در فرم های چند لایه (چند نسخه ای)، کاغذهای کپی بدون کاربن به مقدار زیادی جایگزین کاغذهای کاربن قدیمی شده اند. با ظهور […]