کالیبره کردن

۱۳۹۵-۰۴-۰۱
کالبیبره کردن مانیتور | گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ

کالیبره کردن مانیتور چیست؟

کالیبره کردن مانیتور چیست؟ تعریف کالبیره همان تعریف خطی کردن دستگاه است. کالیبره کردن مانیتور از کنترلها و تنظیمات موجود در نر م افزار Adobe Gamma   […]