کرافت لاینر چیست؟

۱۳۹۵-۰۱-۰۷

کرافت لاینر چیست؟

کرافت لاینر چیست؟ کرافت لاینر: کاغذی که برای ورق سازی و کارتن سازی مورد استفاده قرار میگیرد . گرماژ های مصرفی این کاغذ ۱۱۵،۱۲۰،۱۲۵ و ۱۲۷ […]