۱۳۹۵-۰۱-۰۷
گرافیک چیست؟ برای ما چه اهمیتی دارد؟

گرافیک چیست؟ برای ما چه اهمیتی دارد؟ و دانستن چیستی گرافیک چه ضرورتی دارد؟

گرافیک چیست؟ برای ما چه اهمیتی دارد؟ و دانستن چیستی گرافیک چه ضرورتی دارد؟ مقدمه‌ای بر یک مقدمه فکر می‌کنم آن‌چه مناسب مقدمه است، این است […]
۱۳۹۵-۰۱-۰۶
کاربرد گرافیک چیست؟

کاربرد گرافیک چیست و در دنیا امروزه به چه صورت به کمک ما می آید؟

کاربرد گرافیک چیست و در دنیا امروزه به چه صورت به کمک ما می آید؟ واژه گرافیک از مصدری یونانی به معنای (نوشتن) می آید. ریشه […]