چاپ دیجیتال کاتالوگ حرفه ای بهرنگ ، طراحی ک
افزایش سرعت «گذار » از چاپ افست به دیجیتال تا سال ۲۰۲۰
2015-09-06
طراحی لوگو گروه طراحی و چاپ و تبلیغات تیک دیزاین طراحی لوگو طراحی محمد فیض آبادی فراهانی گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ
آرم چیست
2015-09-06
Show all

ارتباط بصری چیست

رول آپ ثابت گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ

رول آپ ثابت گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ

ارتباط بصری چیست

ارتباط بصري

ارتباط بصري در مفهوم گسترده آن تاريخ طولاني مدتي دارد . زماني كه انسان اوليه براي يافتن غذا به شكار مي رفت و جاي پاي حيواني را بر روي گل ميديد در واقع نوعي نشانه بصري را مشاهده ميكرد.

به بيان ديگر چشم ذهن وي ، خود حيوان را تجسم ميكرد .

اثر گرافيكي ميتواند نشانه باشد ، مانند حروف الفبا يا يك نظام نشانه اي ديگر را شكل دهد . مانند عالئم جامع اي عالئم گرافيكي خطوط طرح يا نقاط يك عكس در كنار هم تصاوير را تشكيل ميدهند . طراحي گرفايك به يك معنا حرفه ساخت يا انتخاب عالئم و آرايش آنها بر يك سطح براي انتقال يك ؟ است.

نشانه ، تصوير نيست . تصاوير گرافيكي چيزي فراتر از تصوير پردازي و شبيه سازي چيزهايست كه مشاهده يا تصور ميشوند . آنها نشانه هايي هستند كه محتواي شان به آنها معنايي واحد ميدهد و موقعيت و حضورشان در يك شرايط خاص ميتواند به آنها مفهوم جديدي ببخشد .

غالباً به طور معمول كلمات و تصاوير در كنار هم استفاده ميشوند كه ممكن است گاه متن يا تصوير در آن ارجحيت داشته باشد يا معني هر يك به واسطه ديگري معين شود . برخي از پيچيده ترين نمونه هاي طراحي گرافيك بر كلماتي استوار است كه مفهوم دقيقي را به يك تصوير مبهم ميدهند . مفهومي كه تصاوير و عالئم الفباي انتقال ميدهند ارتباط اندكي با كسي كه آن را خلق يا انتخاب ميكند دارد . اين نوع آثار معرف انديشه طراحنشان نيستند . پيام طراح در خدمت بيان نيازهاي سفارش دهنده اي است كه هزينه آن را پرداخت ميكند . اگرچه فرم پيام حاصل ذوق و حسن زيبايي شناختي طراح است . اما پيام بايد به زباني كه براي مخاطب مورد نظرش قابل تشخيص و قابل درك باشد بيان شود . اين اولين عاملي است كه طراحي گرافيك را آشكارا از هنر متمايز ميكند . دومين وجه تمايز اين است ه طراح برخالف هنرمند براي توليد ماشيني طرح ريزي ميكند . طراح معموالً پس از عقد قرار داد كار را به صورت يك طرح كلي بر كاغذ يا بر صفحه نمايشگر رايانه آغاز ميكند . غالباً به طراح به عنوان مدير هنري عمل ميكند و بر كيفيت عكس ها يا ديگر تصاوير سفارش شده نظارت ميكند . پيشنهادات با سفارش دهنده مورد بحث قرار ميگيرد . و غاالً طي چند مرحله تجديد نظر ميشود . تا اين كه شكل نهايي طرح به انظمام دستورالعمل هاي تهيه و اجراي آن آماده ميگردد . طراحي گرفيك به مثابه يك تخصص نقاط از اواسط سده بيستم مطرح شد . تا آن هنگام اداره بنگاه هاي تبليغاتي و تهيه آگهي هاي تبليغاتي توسط هنرمندان تجاري انجام ميشد .

اين متخصصان عبارت بودند از : صفحه بند ( هنرمندان صفحه آرا ) حروفچين كه عنوان و متن را با تمام جزئيات طرح ريزي ميكرد . و دستورالعمل هايي براي حروفچيني ميداد ، انواع مختلف تصوير گرانيكه هر نوع آثار ترسيمياز نمودارهاي فني تا اسكيس هاي مد را تهيه ميكردند ،روتوش كاران هنرمندان طراح حروف وديگراني كه طرح هاي نهايي را براي تكثير آماده ميكردند . و بسياري از هنرمندان تجاري از جمله طراحان پوستر ، همزمان واجد چند تخصص بودند.

امروزه طراح گرافيك با بنگاه ها و آتليه ها همكاري دارند و نه فقط تبليغات و آگهي ها بلكه مجالت و روزنامه هايي را كه اين آگهي ها در آن چاپ ميشود طراحي ميكنند . به عالوه طراح مستقل به بخش از گروه مرتبط با صنعت ارتباطات بدل شد . دنياي تبليغات ، مجالت و روزنامه ،بازاريابي و روابط عمومي . طراحي گرافيك حال به بخشي از فرهنگ اقتصاد كشورهاي صنعتي بدل شده است . با اين حال علي رغم پيشرفت هاي فناوري از دهه 0691 به بعد كه امكان ارسال پيام با مداره ها فراهم شده و دسترسي به تصاوير به طور يكسان امكان پذير شده است جاي شگفتي است كه تحوالت و پيشرفت ها همچنان منطقه اي است و علي رغم آن كه طراحان به صورت تيمي و به عنوان عضوي از يك گروه كار ميكنند . اما تحوالت همچنان به پيشروان منفرد متكي است .

فرم هاي جديد در پاسخ به ضروريات مالي و پيشرفت هاي فناوري شكل گرفته اند اما در عين حال طراحي گرافيك همچنان از قرار دادهاي پيشين خود بهره ميبرد .

طراحي گرافيك در برگيرنده نوعي زبان است با دستور زباني نامعين و با الفبايي پيوسته در حال گسترش ماهيت نامشخص قوانين آن بدان مفهوم است كه فقط ميتوان آنها را مطالعه كرد نه آموخت ما فقط زماني يك اثر گرافيكي را به درستي درك ميكنيم كه بتوانيم زبان آن را بفهميم .

محمد فیض آبادی فراهانی
محمد فیض آبادی فراهانی

کارشناس در زمینه طراحی گرافیک و چاپ با 10 سال سابقه فعالیت |
متخصص و مشاور در زمینه تبلیغات کاغذی و اینترنتی |
مشاور در زمینه طراحی سایت و سئو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *