چاپ جعبه
بسته بندي
۱۳۹۴-۰۶-۱۵
تاریخچه چاپ| گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ
رنگ چیست
۱۳۹۴-۰۶-۱۵
Show all

صحافي

سررسید و تقویم

سررسید و تقویم

روش هاي چاپ و صحافي:

چاپ در آغاز ظهورش برطرف كننده نيازهاي فرهنگي بود . اما اكنون با توسعه مبادالت كاال جز جدايي ناپذير تجارت فرهنگ شده است بطوريكه در اطراف خود مستندات چاپي فراواني همچون كاتالوگ ، اوراق ، كارت بسته بندي هاي مختلف ، كتاب ، مجله ، روزنامه و هزاران چيز ديگر را ميبينيم . در رسيدن به آنچه كه ما در انتها مشاهده ميكنيم همچون جعبه يك محصول ،صنايع مختلفي به كار گرفته شده است و اين همه نتيجه كار طراحي ليتوگرافي ،چاپ و … است.

هر روز شاهد ظهور امكان چاپي جديدي هستيم كه هر كدام از آنها ويژگي خاص خود را داشته و كنترل و مراقبت هاي خود را مي طلبد.

رايج ترين شيوه چاپ تا دهه 1960 ، به روش لترپرس بود ( نوعي چاپ برجسته از قالب هاي فلزي فتوگراور و حروف ) حروف و قالب ها چهارگوش بودند كه براي چاپ ديسك قاب محكم بسته ميشدند . ستون هاي حرفو متن با ميله هاي عمودي از هم مجزا ميشدند.

در دهه 1970 و 1980 نسل جديدي از طراحان به تدريج شروع به استفاده از قابليت هاي رايانه كردند . مهمترين فرد تاثير گزار بر اين موج نور ولفگانگ وينگارت طراح حروف چاپي و مدرس باسل بود . وينگارت نخست به عنوان حروفچين آموزش ديد ،حروفچيني نوري را تحريف و بسط داد و از فرايند تكثير براي در هم آميختن حروف و تصوير استفاده كرد . طراحان گرافيك يكصد سال پس از آنكه هنرمندان رسانه جديد ليتوگرافي را به خدمت خود در آوردند فناوري هاي نوين را براي تحت كنترل در آوردن توليد متن و تصوير به كار بردند .

 

صحافي :

صحافي يكي از مراحل بسيار ظريف و سرنوشت ساز در فرآيند طراحي تا چاپ است چه بسيار كارهاي نفيسي كه در اين مرحله از بين مي روند و تقريباً باطله ميشوند . در اين جا به مراحل بعد ازچاپ ، اعم از برش ،تا وو در نهايت تهيه كتاب ،صحافي ميگوييم . بسياري از مشكالت كه در اين وحله نمود پيدا ميكنند در زمان طراحي و صفحه بندي ايجاد شده است و بي دقتي هاي متعدد باعث شده كه در مرحله صحافي نمايان شود . بسياري ديگر از مشكالت نمايان شده در اين مرحله بخصوص در كار كتاب در زمان چاپ ايجاد ميگردد .

از جمله اين مشكالت روي هم قرار نگرفتن عالئم دو طرف فرمهاي چاپي است كه نتيجه آن باال و پايين رفتن شماره صفحات در كتاب و … خواهد بود .

 

انواع صحافي :

 

ته دوخت :در اين نوع صحافي فرم ها در كنار هم قرار گرفته و از ته دوخت ميشوند .

 

ته چسب : شبيه به صحافي ته دوخت است با اين تفاوت كه ته كار برش خورده و سپس چسب ميشود .

 

مفتولي :در اين نوع صحافي فرم ها در دل هم قرار گرفته و به وسيله مفتول يا منگنه به هم دوخته ميشوند .  

صحافي مفتولي را به دو حالت ميتوان انجامه داد :1- از تو . 2- از رو

نوعي از صحافي مفتولي نيز وجود دارد كه در انتها به شكل حلقه است و معموالً براي مستنداتي كه در كالسور قرار ميگيرند كاربرد دارند

 

نخي :در اين حالت شبيه به صحافي مفتولي فرم ها در دل هم رفته ، منتها به جاي منگنه با نخ به هم دوخته ميشوند . اين نوع صحافي نيز در د حالت انجام ميشود : 1- از تو . 2- از رو

 

پانچ :اين نوع صحافي بيشتر به منظور بايگاني كاربرد دارد و امكان آن مهيا است . اوراق را با پانچ دستي سوراخ كرده و كالسور يا زونكن قرار ميدهند . ماشين پانچ معموال در بازار به شكل دو سوراخي است اما مدل هاي ديگر سه سوراخي ، چهار سوراخي و حتي با سوراخهاي قابل جابجايي نيز در بازار يافت ميشود

فنر پالستيكي : در اين نوع صحافي دسته كاغذ را درون پانچ مخصوص قرار داده و سوراخ ميكنند و با فنر هاي پالستيكي در اندازه مورد نظر كاغذها را به هم گير ميدهند .

 

فنر سيمي : به همان شكل فنر پالستيكي عمل ميشود و با اين تفاوت كه در انتها از فنرهاي سيميكه در نوع كلي ، معمولي و دو تايي است كار بسته ميشود .

مشكل فنر سيميمعمولي اين است كه به هنگام برگ خوردن اوراق ، تر از اوراق به هم ميخورد . براي رفع اين مشكل از فنر سيميدو تايي ميتوان استفاده كرد.

 

ته بند پالستيكي :نوعي از صحافي كه در دسترس بوده و امكان انجامش در محيط هاي شخصي و اداري فراهم است ته بند پالستيكي ميباشد . اوراق را دسته كرده و با اين نوع ته بند كه در اندازه هاي مختلف موجود است كار از ته بسته ميشود.

ته بند اوراق چاپگر : چاپگرهاي سوزني داراي اوراقي هستند كه به شكل رول مورد استفاده قرار ميگيرند . در دو طرف اين اوراق سوراخهايي وجود دارد كه به وسيله آنها رول كاغذ در جاپگر حركت ميكند براي صحافي اين اوراق از ته بند مخصوصي استفاده ميشود و در طرف ديگر نوار پالستيكي ديگر انتهاي آن را ميبندد .

 

گيره كاغذ : اين وسيله كه در انواع فلزي و پالستيكي موجود است روش بسيارسالم اي براي بستن مستندات محسوب ميشود و بسيار متداول است.


 

محمد فیض آبادی فراهانی
محمد فیض آبادی فراهانی

کارشناس در زمینه طراحی گرافیک و چاپ با 10 سال سابقه فعالیت |
متخصص و مشاور در زمینه تبلیغات کاغذی و اینترنتی |
مشاور در زمینه طراحی سایت و سئو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *