مدیریت رنگ در چاپ | مدیریت رنگ ها در دوربین دیجیتال و چاپ

گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ ، ارائه مطالب و فیلم های آموزش چاپ
فضای رنگی
۱۳۹۵-۰۱-۲۱
فرمتهای گرافیکی و موارد استفاده هر کدام است؟
فرمتهای گرافیکی و موارد استفاده هر کدام است؟
۱۳۹۵-۰۱-۲۱
Show all

مدیریت رنگ در چاپ | مدیریت رنگ ها در دوربین دیجیتال و چاپ

مدیریت رنگ ، کالیبره کردن ، گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ

مدیریت رنگ

این روزها نیاز به مدیریت رنگ ها و بهبود کیفیت آنها بیش از پیش احساس می شود، چرا که خیلی ها دوربین دیجیتال دارند و عکسهای خود را با نرم افزارهای حرف های ویرایش کرده و با پرینترهای جوهرافشان خوب چاپ می کنند. در این نوشتار، قدم به قدم مدیریت رنگ در کامپیوتر را توضیح خواهیم داد. مفاهیم فوق الذکر همیشه برای کاربران مورد سوال و اشکال بوده است . با فهم این اصول و نیز طرز برخورد کامپیوتر با آنها، به راحتی می توانید دارای سیستمی شوید که رنگ ها را به خوبی به شما نشان می دهد

مدیریت رنگ ها در دوربین دیجیتال و چاپ دیجیتال

این روزها نیاز به مدیریت رنگ ها و بهبود کیفیت آنها بیش از پیش احساس می شود، چرا که خیل یها دوربین دیجیتال دارند و عکسهای خود را با نرم افزارهای حرف های ویرایش کرده و با پرینترهای جوهرافشان خوب چاپ می کنند. در این نوشتار، قدم به قدم مدیریت رنگ در کامپیوتر را توضیح خواهیم داد. مفاهیم فوق الذکر همیشه برای کاربران مورد سوال و اشکال بوده است. با فهم این اصول و نیز طرز برخورد کامپیوتر با آنها، به راحتی م یتوانید دارای سیستمی شوید که رن گها را به خوبی به شما نشان می دهد

تراز رنگ

اگر گزینه View Single Gamma Only را غیرفعال نمایید، سه مربع جداگانه مشاهده خواهید کرد، هنگامی که رنگ های مختلف مانیتور را تراز می کنید، مربع داخلی مربوط به آن رنگ با پس زمینه اش ادغام می شود، قضاوت در مورد بهترین تنظیم رنگ سبز از بقیه مشکل تر است.

پرینتر

پس از مطالعه این نوشتار خواهید توانست:

در هنگام چاپ با پرینتر خانگی، فرآیند مدیریت رنگ را اعمال کنید.

با استفاده از Rendering Intent ، اولویت و نوع چاپ رنگی را برای مقاصد مختلف تعیین کنید.

قبل از چاپ با پرینتر، آنرا در مانیتور شبیه سازی نمایید.

قبل از چاپ با دستگاه های چاپ، آنرا در پرینتر خانگی شبیه سازی کنید.

و درنهایت تصویر خود را برای چاپ با دستگا ههای چاپ دیجیتال آماده سازی نمایید.

در این نوشتار نرم افزار هدف ما، مانند همیشه، فتوشاپ است. چرا که در این نرم افزار فرایند مدیریت رنگ بسیار کامل و حرفه ای است و با توجه به ارزان بودن آن در ایران )یا بهتر است بگوییم مجانی بودن آن (بهتر است به نرم افزار دیگری نپردازیم

چاپ با پرینترهای رنگی خانگی

همانگونه که در مقاله مدیریت رنگ گفته شد، پرینتر خانگی رنگ ها را با ترکیب جوهرها تولید می کند ولی مانیتور، رنگ ها را با نور تولید می کند. بنابراین نمی توان از پرینتر انتظار داشت که دقیقاً همان رنگ هایی را که شما در صفحه مانیتور می بینید چاپ کند و این همان مفهوم اختلاف Gamut این دو دستگاه است.  اما می توان با رعایت اصول مدیریت رنگ و ترکیب آن با فضای کاری خود، چاپ هایی با رنگ های قابل انتظار داشته باشیم.

رعایت اصول زیر در این باره بسیار مفید خواهد بود:

اگر تصویر شما در حالت RGB است برای چاپ با پرینترهای خانگی، آنرا تبدیل به حالت CMYK نکنید. تمام سیر کاری )از ویرایش تا چاپ( باید در حالت RGB باشد.

برای تولید رنگ های مورد نظر شما در چاپ، باید اولاً مانیتور کالیبره شود و ثانیاً برای چاپ از پروفایل مخصوص برای پرینتر و کاغذ استفاده شود. در صورتی که پروفایل فقط برای پرینتر تعریف شده باشد )بدون در نظر گرفتن نوع کاغذ( نتایج کار عالی نخواهد

بود )هر چند بهتر از زمانی است که اصلاً از پروفایل استفاده نکنید(. برای اطلاعات بیشتر درباره تنظیم پروفایل پرینتر، به مقاله مدیریت رنگ مراجعه کنید

مدیریت رنگ در هنگام چاپ

تنظیم گزینه های مدیریت رنگ در صفحه Print With Preview باعث می شود که فتوشاپ بهتر بتواند فرایند تنظیم رنگ ها در هنگام چاپ بکار ببرد.

برای مدیریت رنگ در هنگام چاپ، بسته به اینکه پروفایل خاص پرینتر و کاغذ را در اختیار داشته باشید یا نه، دو مسیر زیر وجود دارد:

الف) اگر به پروفایل خاص پرینترتان دسترسی ندارید ویا پروفایل های خاص کاغذهای مختلف را در اختیار ندارید، به روش زیر عمل نمایید:در صفحه Print With Preview گزینه Show More Option و سپس Color Management  را از منو انتخاب نمایید.

در قسمت Source Space گزینه Document  و در قسمت Print Space گزینه Printer Color Management را انتخاب نمایید.

گزینه Intent نیاز به کمی توضیح دارد:

  این گزینه کنترل می کند که چگونه سیستم مدیریت رنگ، رنگ ها را از یک فضا به فضای رنگی دیگر تبدیل نماید )مثلاً از مانیتور به پرینتر(. انتخاب این گزینه بستگی به این دارد که چه رنگ هایی در تصویر شما اهمیتی حیاتی دارند و کلاً تمایل شما برای ظاهر کلی رنگ ها در تصویر چاپ شده، چیست:

گزینه Perceptual سعی می کند ارتباط رنگ ها را با چشم انسان حفظ نماید و تصویر نهایی برای چشم طبیعی به نظر برسد. این گزینه برای چاپ عکسهای رنگی دوربینها، به خصوص در مواردی که حاوی رنگ های خارج Gamut فراوانی است، مناسب می باشد.

گزینه Saturation سعی می کند رنگ های درخشنده تولید نماید. این گزینه برای چاپ نمودارها و علائم گرافیکی تجاری مناسب است. چرا که در اینجا درخشندگی و جذابیت رنگ ها، مناسب تر از حفظ ارتباط بین رنگ ها است.

با انتخاب گزینه Relative Colorimetric شدیدترین ناحیه پرنور تصویر با روشنترین ناحیه فضای رنگی پرینتر تطابق داده می شود و سپس بقیه رنگ ها به همان میزان شیفت داده می شوند.

این گزینه نسبت به گزینه Perceptual  رنگ های بیشتری را حفظ می نماید. با گزینه  Absolute Colorimetric  در این مورد رنگ ها به همان صورت اولیه به فضای کاری پرینتر تبدیل می شوند و رنگ های خارج Gamut نیز حذف می شوند.

انتخاب این گزینه در مواردی مناسب است که می خواهیم نوع چاپ رنگی را بدون تبدیل رنگ ببینیم تا به رفع عیبهای خاص بپردازیم.

پس از انتخاب گزینه Intent دکمه Print را می زنیم تا صفحه دوم تنظیم ظاهر شود. در قسمت Properties دقت چاپ را تنظیم می نماییم و در نهایت تصویر را چاپ می کنیم.

ب( همانگونه که گفته شد در صورت استفاده از پروفایل خاص پرینتر و کاغذ مورد استفاده تان، به ایده آلترین حالت چاپ رنگی خواهید رسید. اگر این پروفای لها را در اختیار دارید، برای نصب آنها به مقاله مدیریت رنگ مراجعه نمایید. پس از نصب پروفای لها، ادامه کار تقریباً مانند روش قبل است با یکسری تفاو تهای جزئی:

در مرحله انتخاب  Print Space  پروفایل خاص پرینترتان را انتخاب نمایید.

پس از کلیک روی دکمه Print و در صفحه Properties  چون در این حالت فتوشاپ خودش می خواهد مدیریت رنگ را انجام دهد،

بایستی تنظیمات رنگ درایور پرینتر را خاموش نمایید )همانگونه که در مدیریت رنگ گفته شد اعمال دوباره مدیریت رنگ، باعث به هم ریختگی رنگ ها خواهد شد

Soft-Proofing

در صورتی که یک سیستم به درستی پروفایل شده باشد، می توان در مانیتور یک پیش نمایش آزمایشی از چاپ نهایی ایجاد کرد تا بفهمیم که درنهایت تصویر در یک پرینتر خاص چگونه چاپ خواهد شد. به این فرآیند Soft-Proofing میگویند. در حقیقت با این کار می توان قبل از چاپ، عیب های رنگی چاپ آنرا در مانیتور مشاهده کرد و به اصلاح آن پرداخت. باید به خاطر داشت که کیفیت این فرآیند بستگی به کیفیت مانیتور، اصلاح درست پروفایل مانیتور و پرینتر و نیز نورهای محیطی محل کارتان دارد.

با فرمان View > Proof Setup > Custom  وارد صفحه تنظیم Proof Setup می شوید.

از قسمت Profile ، پروفایل خاص دستگاه خروجی تان را انتخاب کنید: پروفایل پرینتر، پروفایل پرینتر برای چاپ با کاغذ خاص، پروفایل دستگاه های چاپخانه ای و یا حتی پروفایل یک سیستم عامل دیگرT سپس گزینه Intent را نیز طبق توضیحاتی که داده شد، انتخاب نمایید.

گزینه Use Black Point Compensation )که معمولاً انتخاب شده است( باعث می شود که تیره ترین رنگ موجود در فضای کاری  تصویر، به تیره رنگ ترین رنگ موجود در فضای کاری مقصد )پرینتر( تبدیل شود. این گزینه بهتر است همیشه در حالت انتخاب شده باشد. گزینه Simulate White Paper پیش نمایشی از رنگ سفید )که توسط پروفایل پرینتر تعریف شده( ایجاد می کند.

گزینه Simulate Ink Black رنگ طوسی تیره ای را که اکثر پرینترها به جای سیاه خالص تولید می کنند، نمایش می دهد.

در حقیقت با این دو گزینه می توانید به نوع رنگ سفید یا سیاه خالص که توسط پرینتر تولید می شود، پی ببرید.

در نهایت می توانید Soft Proof حاصله را برای استفاده های بعدی ذخیره نمایید

نکات قابل توجه برای استفاده از Soft Proof

لازم است مجدداً تاکید کنیم که برای استفاده از این روش بایستی پروفایل های مانیتور و پرینتر نصب شده باشد و مانیتور نیز کالیبره شده باشد.

پس از تعیین نوع Soft Proof و نمایش آن، برای بازگشت به حالت معمول نمایش، از منوی View گزینه Proof Color را از حالت انتخاب خارج کنید. با انتخاب مجدد این گزینه به حالت Soft Proof برگشت خواهید کرد.

برای آنکه بهتر بتوانید رنگ ها را در حالت Soft Proof با حالت اصلی مقایسه کنید، می توانید در دو پنجره کنار هم عمل نمایید:

برای این منظور از منوی Window > Arrange > New Window را انتخاب کنید. حال پنجره اصلی را انتخاب و Soft Proof  را برآن اعمال نمایید

پیش چاپ در پراف سخت

در Soft Proof پیش نمایشی از چاپ نهایی در مانیتور تهیه کردیم. حال در Hard Proof ما یک )پیش چاپ ( از چاپ نهایی تهیه می کنیم. این روش برای مواردی کاربرد دارد که شما می خواهید تصویرتان را با پرینتر دیگری و یا با دستگاه های چاپ حرفه ای چاپ نمایید. با این روش می توانید یک چاپ شبیه سازی شده روی پرینتر خودتان تهیه کنید تا بدانید که در چاپ نهایی رنگ ها چگونه چاپ خواهند شد.

برای انجام Hard Proof ابتدا از طریق View > Proof Setup > Custom پروفایل دستگاه چاپی که می خواهید شبیه سازی آن انجام شود، را انتخاب نمایید. آنرا ذخیره کرده و پنجره Proof Setup را با دکمه OK ببندید.

حال از File > Print With Preview وارد پنجره Print شده و Show More Option  را انتخاب کنید. در قسمت Source Space  گزینه Proof Setup را انتخاب کنید. در جلوی آن نیز همان پروفایل مورد نظرتان باید نمایش داده شود.

در قسمت Print Space در صورتی که از پروفایل پیش فرض پرینتر استفاده می کنید گزینه Printer Color Management را انتخاب نمایید. و در صورتی که پروفایل خاص برای پرینتر و  کاغذ در اختیار دارید، باید پروفایلتان را از منو انتخاب نمایید. دقت کنید که این پروفایل همان پروفایل مخصوص پرینتر شماست و ربطی به دستگاه چاپ نهایی ندارد.

در صورت انتخاب پروفایل خاص برای پرینترتان به خاطر داشته باشید که تنظیم مدیریت رنگ درایور پرینتر )که از طریق Properties در صفحه بعد Print انجام می شود( را خاموش نمایید. در نهایت تصویرتان را چاپ نمایید تا دریابید که در دستگاه چاپ نهایی، این تصویر چگونه چاپ خواهد شد

چاپ با دستگاه های چاپ تجاری

با فتوشاپ می توانید تصاویرتان را برای چاپ های تجاری )چاپ با دستگاه های چاپ دیجیتال و چاپ افست لیتوگرافی) آماده نمایید.

در ابتدا لازم است به دو مفهوم اشاره ای داشته باشیم :

: Halftoningدر دستگاه های چاپ برای آنکه چاپی یکنواخت از رنگ ایجاد نمایند، از فرآیندی بنام Halftoning استفاده می کنند. در این فرآیند تصویر به نقاط کوچکی شکسته می شود و با ایجاد تفاوت در اندازه این نقاط در هنگام چاپ، امکان چاپ رنگ های یکنواخت حاصل می شود. در پرینترهای جوهرافشان نیز تصویر به نقاط کوچکی شکسته می شود اما اندازه این نقاط متفاوت نیست.

امکان کنترل فرآیند Halftoning بخوبی در فتوشاپ فراهم شده است.

) Color Separation جداسازی رنگ ها : ( در چاپ های تجاری هر تصویر رنگی به چندین رنگ مجزا تقسیم شده و هر کدام روی یک صفحه مادر Master Plate چاپ می شود تا درنهایت با ترکیب آنها تصویر مورد نظر چاپ شود.دراکثر مواقع این ها رنگ های CMYK هستند. در فتوشاپ امکان تنظیم دقیق و جداگانه این رنگها نیز وجود دارد.

مهم ترین موضوع در زمینه آماده سازی تصاویر برای چاپ تجاری، اطلاع داشتن از نحوه عملکرد و روند کاری مرکز چاپ مورد نظر است. باید با آن مرکز تماس گرفته و از نحوه عملکردشان اطلاعاتی کسب کنید. مثلاً ممکن است آن ها اصلاً فایل CMYK را از شما قبول نکنند، چرا که می خواهند خودشان با تنظیمات خاص، این تبدیل را انجام دهند. کلاً چند سناریو زیر ممکن است وجود داشته باشد:

الف( کل روند کاری باید در حالت RGB انجام شده و فایل به صورت RGB به مرکز چاپ تحویل داده شود. در این حالت نکته مهم آن است که اولاً شما پروفایل کاری خود را به فایل تصویری الحاق نمایید و ثانیاً در مرکز چاپ نیز امکان خواندن پروفایل الحاقی شما وجود داشته باشد.

برای الحاق پروفایل کاری شما به فایل تصویر در هنگام استفاده از دستور Save As ، در قسمت Color ، گزینه ICC Profile را انتخاب نمایید.

ب ( تا مرحله اتمام ویرایش، کار در حالت RGB  انجام می شود و سپس به فرمت CMYK تبدیل می گردد. پس از تبدیل، بایستی تنظیمهای دقیق و ظریف، با استفاده از Levels، Curve و / Hue Saturation ، انجام شود. این تنظیمات به خصوص برای نواحی تیره و یا روشن تصویر اهمیتی حیاتی دارند.

ج( برخی مراکز چاپ فایل تصویری فتوشاپ را قبول نمی کنند بلکه تنها با فایل های برنامه های صفحه بندی مانند Adobe Page Maker  یا Adobe Indesign  و یا برنام ههای ویرایش برداریمانند    Adobe Illustrator کار می کنند. در این موارد باید فایل نهایی خود را در این برنامه ها قرار داده و فایل خروجی آنها را به مرکز تحویل دهید.

نکته جالب آن است که با انجام یک Soft Proof یا Hard Proof دقیق و حرف های می توانید قبل از چاپ نهایی نمونه شبیه سازی شده را در مانیتور یا پرینتر خانگی خود ببینید و اگر نیاز به اصلاح داشت، قبل از ارسال فایل، ویرایش های رنگی را انجام دهید.

البته برای این کار نیاز به پروفایل دستگاه چاپ مورد نظر دارید

خطی کردن دستگاه

برگرداندن تنظیمات یک دستگاه به تنظیمات اولیه کارخانه ای یا تنظیمات مد نظر به منظور پاسخ گویی یکسان دربازه زمانی معین به عنوان مثال دستگاهی مانند مونیتور، ماشین چاپ، پرینتر و… ماشین را برمیگردانیم به تنظیماتی که ازقبل تعیین شده و رعایت دو موضوع بسیار مهم است

۱) پایدار نگه داشتن تنظیمات

۲) تکرار پذیر کردن شرایط (یعنی یک روند کاری تا پایان کار اجرا شود.)

رنگ های Pantone

فضای رنگی نسبتاً بزرگی را می توان بر روی صفحه های نمایشگر با سیستم RGB شبیه سازی نمود. این فضای رنگی برای چشم انسان و رنگهای طبیعت بزرگتر از فضای رنگی RGB است. در چاپ به شکل CMYK فضای رنگی قابل شبیه سازی بسیار کوچک می شود و ما هنگام چاپ گستره بزرگی از رنگهای طبیعت را از دست می دهیم. برای بالا بردن فضای رنگی قابل شبیه سازی در چاپ به استفاده از رنگهای Pantone پناه می آوریم.

رنگ های Spot

رنگ اسپات در واقع رنگ پنجم هست. همونطوری که میدونید چاپ cmyk توسط ۴ رنگ انجام میشه. یعنی ماشین چاپ افست دارای ۴ تا مخزن به رنگهای آبی ، زرد ، قرمز و مشکی هست.  حالا بعضی اوقات پیش میاد که شما نیاز به یک رنگ خاص مثل فسفری ، نقره ای ، طلایی یا … دارید. چون این رنگها توی فتوشاپ نمیتونن ساخته بشن ، از رنگ پنجم یا رنگ اسپات استفاده میشه. به این معنا که شما قسمتهایی رو که قصد دارید این نوع رنگ خاص رو داشته باشه توی کار مشخص میکنید و به لیتوگراف میگید که این قسمتها باید رنگ اسپات بشه و نوع رنگ رو هم بهش میگید. بعد چاپخونه خودش اون رنگها رو برای شما با ترکیبات خاصی میسازه و جداگانه براتون چاپ میکنه.
رنگهای Pantone گستره ای از رنگهای ساخته شده ای هستند که جدای از رنگهای CMYK استفاده می شوند . در طیف رنگهای پنتون طلایی ، نقره ای ، فسفری و … وجود دارد. بسیاری از رنگهای پنتون را نیز نمی توان با چهار رنگ CMYK به دست آورد و تنها در برخی موارد رنگی نزدیک به پنتون را می شود با CMYK ایجاد نمود. معمولاً از رنگهای پنتون به شکل تنپلات استفاده می شود

مدیریت رنگ در چاپ
  • مدیریت رنگ در چاپ
5.0
محمد فیض آبادی فراهانی
محمد فیض آبادی فراهانی
کارشناس در زمینه طراحی گرافیک و چاپ با 10 سال سابقه فعالیت | متخصص و مشاور در زمینه تبلیغات کاغذی و اینترنتی | مشاور در زمینه طراحی سایت و سئو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *