گرافیک چیست و هنر گرافیک محیطی چه کاربردی دارد؟

گرافیک چیست و هنر گرافیک محیطی چه کاربردی دارد؟

واژه گرافيك كه در لغت به معناي نگارش و يا هنر نگارش آورده شده است امروزه به شكلي از هنرهاي ديداري (بصري) گفته مي شود كه به بيان موضوعات از راه تصوير، خواه تصاوير چاپي، خواه جلوه هاي سينمايي يا تلويزيوني و غيره مي پردازد. درجامعه  صنعتي كنوني كه  رقابت تنگاتنگ شركتهاي بزرگ به نبردي بي پايان تبديل گشته است. شكلي از هنر گرافيك مدرن متولد شده كه شايد وراي تصور هنرمندان عصر رنسانس بوده است. گرافيك در معناي لغت به معني ترسيمي و نگارشي است. بر اين مبنا هنر گرافيك هنري است كه ترسيم و كردن نگاشتن اركان اصلي آن را تشكيل ميدهد. از اين نظر در رده بندي هنر ها، هنر گرافيك را شاخه اي از هنرهاي تجسمي به شمار مي آوريم. در قرن هاي گذشته پيش از آن كه چاپ و چاپگري بوجو د (pelastic) آيد هنر گرافيك از يك سو با نقاشي و از سوي ديگر با خوشنويسي مرزهاي مشتركي داشت و به طور عمده در هنر كتاب آرايي متجلي ميگرديد.

گرافیک چیست

آثار گرافيكي كه به چاپ منتهي مي شوند:

و.. كه در دل اين محصولات (sign) اين آثار مانند پوسترها، بروشورها، طراحي نشان و عكاسي به كمك يكديگر آمده تا (Layout) صفحه آر ايي (illustration) تصويرسازي بهترين اثر گرافيك آفريده شود آثاري كه بصورت تصوير در سينما يا تلويزيون به نمايش در مي آيند:
اين آثار با استفاده از پيشرفته ترين تجهيزات تصوير برداري ، جلوه هاي ويژه كامپيوتري و … بصورت وله هاي تصويري يا تيزرهاي تبليغاتي به كمك آثار سينمايي آمده يا در قالب تبليغات يك محصول در ذهن بيننده جاي مي گيرد. گرافيك در اينترنت:
در مشاغل و زندگي عمومي مردم و همه (world wide web) ورود اين پهنه جهان گستر گير شدن آن نياز زيبا سازي صفحات وب، هنر گرافيك را به كمك خواسته و طراحي صفحات وب و نيز تبليغات در اينترنت ، جنبه ديگري از گرافيك را مطرح ساخته است.

با گذر زمان و صنعتي شدن بيشتر شهرها و شهر نشيني نياز هر چه بيشتر به ايجاد نوعي از گرافيك در پيرامون ايجاد شد كه در قالب گرافيك محيطي شكل گرفت.

گرافيك محيطي

اين شكل از گرافيك كه از تابلوهاي نشانگر در خيابانها تا طراحي ساختمانهاي مدرن وسعت يافته است يكي از كاربردي ترين جلوه هاي هنر گرافيك است كه با كمك معماراني متخصص در خدمت فضاي زندگي انسان آمده است. در مورد كاربرد هنر گرافيك كه امروزه مي دانند بايد گفت اين هنر (Advertising) بيشتر مردم گرافيك را مترادف با واژه تبليغات هم اكنون چنان در تارو پود زندگي صنعتي تنيده شده كه بي اغراق شايد قرن 21 را نتوان بدون آن تصور كرد. در اين مورد شايد مثالي كوچك هدف اين نوشتار را روشن تر كند.
در خياباني كه در يكي از ايالتهاي آمريكا قرار داشت همه موازين ترافيك رعايت شده بود اما آمار تصادفات بسيار بالا بود. شهردار محلي پس از مشاورت فراوان نتوانسته بود اين معضل اين خيابان را حل كند. يكي از مشاورين كه از خوش اقبالي آقاي شهردار رشته تحصيلي ايشان گرافيك محيطي بود متوجه شد كه چند تابلوي تبليغاتي بزرگ با رنگهاي قرمز و تند در اين خيابان استفاده شده و رنگهاي غالب تبليغات در اين خيابان قرمزاست. اين هنرمند، شهردار را متقاعد كرد كه قرارداد تبليغاتي آن را را لغو كرده و به جاي آن از رنگ آميزي آبي و سبز در سطوح وسيع و ديوارها استفاده كند. نتيجه كار كاملاً رضايت بخش بود چون آمار تصادفات در حد قابل توجهي كاهش يافته بود.
اين مثالي روشن جهت استفاده از رنگ در فضاهاي عمومي بود.

هنگامي كه ما از خواب بر ميخيزيم تابلوهايي كه بر ديوار نقش بسته اند و رنگ آميزي محيط پيرامون ما، لوازم مورد استفاده خانگي و جعبه هاي آنها، اتوموبيل و تزئينات داخلي آن، ديوار نكاريها و تابلوهاي تبليغاتي، برنامه هاي تلوزيوني، طراحي بنا ها، رنگ آمزي شهري، كتاب و زونكني كه پشت ميز كار شماست، صفحات اينترنتي كه به آن مراجعه مي كنيد، تا كارت ويزيت شخصي شما و … همه و همه محصول زحمات و تفكر هنرمندان گرافيك است كه مستقيم و غير مستقيم با ما و زندگي كا در ارتباط است.پس بسيار پسنديده است اگر بعنوان مدير يك مجموعه نياز هرگونه اثر گرافيكي داريم و يا تنها به عنوان بيننده شاهد تبليغات محيطي هستيم. يا قصد ساخت و تزئين خانه مورد علاقه مان را داريم اين هنر ارزنده را در نظر داشته و با ديدي بازتر به آن بنگريم تا محيط زندگي و كار را بر اساس مباني ديداري دلنشين تر گرم تر و زيبا تر كنيم.

هنر گرافيك محيطي به دليل پيوندي كه با علوم انساني و اجتماعي نظير شهرسازي، ارتباطات، جامعه شناسي و غيره دارد، يكي از اركان زندگي اجتماعي قلمداد ميشود. اين عنوان، اصطلاحي كلي و غير تخصصي درباره انواع عناصر متنوعِ تصويري و  نوشتاري كه با اهداف مختلف كمي و كيفي، طراحي، گزينش و يا حتي حذف شده و سپس در محيطهاي بيروني و دروني به كار گرفته ميشوند، ميباشد. روشن است كه اين حيطه چنان گسترده و متشكل از علل و عوامل گوناگوني است كه ارائه تعريفي جامع از آن به راحتي ميسر نيست.
با وجود اين، در اذعان به گستره و تنوع بالقوه طراحي گرافيك محيطي، محدودكردن موضوع ارزش چنداني ندارد. نياز واقعي، ارائه تعاريفي است كه دربرگيرنده موضوعات اصلي و مركزي آن باشد تا اينكه حواشي و مرزهاي آن را تعيين كند. چرا كه به همراه جوامع رو به گسترش امروز و بروز انقلاب ارتباطات و فناوري كه موجب تلاشِ هرچه بيشتر در جهت خلق آثار متنوع در اين حيطه شدهاند، پيش از هر چيز ما را به شناسايي، توضيح و بررسي نظريات و اقدامات اساسي و حتي خلق آثار تازه رهنمون ميشود.

هنر گرافيك محيطي در پيوندي نزديك با هنرهاي تجسمي و طراحي شهري، عوامل و امكانات متنوعي را به كار ميبندد تا توجه مخاطبان مورد نظر خود را برانگيزاند و در پي آن، به هدف خود نزديك كند. از مهم ترين اهداف كلي طراحي گرافيك محيطي ميتوان از
عواملي نظير تسهيل در امر ارتباط، ادراك محيط، ايجاد هويت بصري، ايجاد محيطي زيبا و غيره نام برد. با اين همه اهدافي تفصيلي نيز وجود دارند كه در درون هر يك از آثار گرافيك محيطي بايستي به بررسي آنها پرداخت.
گرافيك محيطي را با يكي از شاخههاي تخصصي آن يعني تبليغات محيطي كه مخاطباني خاص را در جهت اهداف عموماً تجاري، هدف قرار ميدهد، نبايد اشتباه گرفت و محدود كرد. اگرچه ميتوان زمينههاي مبهمي را نيز در تعريف گرافيك محيطي شناسايي كرد.

گرافيك محيطي ميتواند با تكيه بر هنر و عناصر ايران به جهت رنگ، شكل و تركيب بندي در جهت محيطي و شهري به پيشينهها و سنتهاي محكم اين مرز و بوم دست يابد. گرافيك چيزي است كه امروز بيشتر بر پايه ضوابط غربي و بينالمللي تكيه دارد. در حالي كه اگر تركيب هنر بومي و نوگرايي باشد موفق ميشود شهري با هويت و محيطي دلپذير را بسازد. امروزه محيطي سالم براي زندگي انسان از اهميت بسيار فوقالعادهاي برخوردار است.
لذا ضروري است كه طراحان، مسئولان و متخصصين آن را به گونهاي طراحي كنند، كه شرايط زندگي و زيستن در آن همواره از نظم، منطق و زيبايي لازم برخوردار باشد. هم اكنون شهرهاي جهان مملو از علائم، نشانهها و ديگر عناصر گرافيكي آموزشدهنده و اطلاع رساناست كه عامل ايجاد نظم و ياريدهنده مديران و مجريان براي به اجرا درآوردن قوانين و مقررات و ابزار توسعه اقتصادي محسوب ميشود. شهرهاي مهم جهان در زمينه تجارت و گردشگري با يكديگر در رقابت هستند و پيوسته در حال يافتن روشها و نشانه هاي جذابتر و گوياتر براي راهنمايي و جلب توجه بازديدكنندگان هستند. در عين حال همه ساله ساختمانها و مراكز بسياري در دنيا ساخته ميشوند كه به دلايل مشابه، گرافيك محيطي جديدتر و خلاقانهتري را ارائه ميكنند. نشانههاي تصويري خدماتي، علائم راهنمايي و رانندگي، سيستمهاي هدايت تصويري و نوشتاري براي اماكن خصوصي و عمومي، آگهيهاي تجارتي و دهها مورد ديگر نقش بسيار مهم و انكارناپذيري را در ارائه خدمات، راهنمايي، تسهيل در امر تردد و حمل و نقل شهري و اطلاعرساني ايفا ميكنند. طراحان گرافيك محيطي ميتوانند در كنار معماران، شهرسازان و ديگر عوامل دستاندركار طراحي و ساخت و ساز محيطهاي شهري در ساماندهي صحيح عناصر گرافيكي محيطي، فعاليت نمايند. شايسته است عناصر گرافيك محيطي، علاوه بر برخورداري از كيفيت مناسب در كاربرد و ارائه خدمات، با بهرهگيري از جنبههاي زيباييشناختي و روانشناختي، به گونه اي طراحي و خلق شوند كه موجب آرامش، آسايش، نشاط و تحمل و استقامت انسان، در محيطهاي صنعتي و زندگي ماشيني امروز باشند.
وجه تشابه و تفاوت گرافيك محيطي با هنرهاي ديگر براي بسياري از علوم و هنرها نمي توان مرز مشخص و تفكيك شدهاي ترسيم كرد. در اين صورت، مي گوييم كه اين موضوع خط فاصل ندارد ولي حد فاصل دارد. با توجه به معنا و مفهومي كه از تعاريف گرافيك محيطي استنباط مي شود اين هنر حد فاصل دارد نه خط فاصل. پس با بسياري از موضوع هاي هنري ديگر نه تنها مرز مشترك دارد، بلكه لبه ي اين مرزها روي يكديگر قرار مي گيرد و همپوشاني ايجاد مي كند. در واقع حوزه طراحي گرافيك محيطي چنان وسيع است كه وام دار بيشتر هنرهاست و با انواع فناوري هاي جديد در ارتباط و از آن ها بهره مند است. از ماكروتلويزيون هاي مسطح گرفته تا نورپردازي هايي كه بر آبشارهاي مصنوعي انجام مي گيرد و نيز جديدترين دستگاه هاي چاپ و برش به صورت رنگي و ليزري، همه در خدمت اين هنر قرار مي گيرند.موضوع هايي مثل نورپردازي، شناخت مواد و مصالح جديد و نيز آشنابودن به آخرين دستاوردها همه در ارائه كيفيت مطلوب سهيم اند.
امروزه گرافيك بعنوان يكي از مهمترين عوامل تبليغ ، پيام رساني و نشر دانش سياسي ، اجتماعي وفرهنگي مي باشد و در جوامع پيشرفته از مهمترين اركان تشكيل دهنده يك زندگي اجتماعي است. طراحي گرافيك در اعلان هاي تبليغاتي وتجاري تلويزيون، سينما ، بسته بندي كالاها، علائم راهنمايي و رانندگي ويترين مغازه ها تزيين خياباني وعمومي نظير هتل ها ، فرودگاهها و مترو ها، رستوران ها و پارك ها، فروشگاه ها و ماماكن مختلف ورزشي هنري و فرهنگي ، نوشته ها و تبليغات بدنه ساختمان ها و وسايل نقليه مثل اتوبوس ها ، ترن ها و هواپيماها بيل بردها و گرافيك در ابعاد بزرگ ونقاشي ديواري ، پيكتو گرام ها و علائمك نمادين ، نقش عمده اي دارد. گرافيك محيطي به عنوان يكي از شاخه هاي گرافيك در رسيدن به اهداف بالا نقش بسزائي دارد، و بخش عمده اي از فعاليت هاي تبليغاتي و تجاري را در بر مي گيرد . محيط اطراف ما خانه اي كه در آن زندگي مي كنيم خياباني كه درآن تردد مي كنيم فضاي سبزي كه درآن قدم مي زنيم ، پاركي كه براي تفريح به آنجا مي رويم ، همه نياز به برقراري روابط منطقي فرمي و روابط سازمان بندي دقيق بر مبناي اصول و مباني بيان بصري دارند.
انسان به واسطه گرافيك محيطي با محيط پيرامون خود سخن مي گويد ، و با ديگران ارتباط برقرار مي كند. گرافيك محيطي در ايجاد فضايي مطلوب و دلنشين براي افراد جامعه نقش موثردارد.
محيط مناسب يعني فضايي كه بشر در آن بتواند فارغ از فشارهاي ناخواسته رواني رشد كرده و شكوفا شود و اين از خواسته هاي عقلاني و منطقي هر جامعه است. گرافيك محيط زيبايي بصري و نظم و هماهنگي مطلوب فضا است.
مشخص كردن يك مكان از مكاني ديگر ، زيبا سازي ، نظم و انسجام بخشيدن به فضاي شهري و گسترش حيطه فعاليت هنر گرافيك، از اهداف گرافيك محيطي به شمار مي رود.
گرافيك محيطي مي تواند جنببه هاي مختلفي داشته باشد:
جنبه اطلاع رساني و ياحالت تاكيد و يا هشدار نسبت به موضوعي داشته باشد.
جنبه فرهنگي داشته باشد، مانند تبليغات شهري در مورد تئاتر وسينما و غيره.
جنبه آموزشي داشته باشد.
جنبه تبليغاتي داشته باشد.
جنبه اجتماعي داشته باشد ، مانند تبليغات بر عليه مصرف سيگار در سطح شهر
جنبه زيبايي و هنري وصرفا زيبا سازي محيط را داشته باشد .
تعادل تناسب تاكيد تداوم و حدت و تنوع اصول يك سازمان بندي درست هستند . رنگ، نور ، شكل ، خط ، نقطه، سطح ، بافت وفضا به كمك آنها مي آيند تا اثري مطلوب و زيبا پديد آيد.

تعادل

تعادل از اصول اساسي هنر است . هنر در برقراري ارتباط با مخاطب نوعي تعادل را جستجو مي كند تعادل در هنر بوسيله تقسيم بندي متوازن اجزاء صورت مي گيرد . رنگ ، نور و بافت نيز در حفظ تعادل يا عدم تعادل نقش دارند. البته تاكيد زياد برتعادل موجب مي شود اثر جذابيت خود را از دست بدهد و ايجاد كسالت كند

تناسب

براي طراحي سردر يك فروشگاه بايدبه اين نكته توجه داشت ، در بعضي مكان ها كه وسيع بوده و فضاي خالي اطراف يك فروشگاه يايك مكان عمومي وجوددارد ، دست طراح باز است و مي تواند تناسبات معمولي را تغيير دهد و به طورمثال سردريك مكان  عمومي يافروشگاه راخيلي بلند تر و بالاتر از حد معمول بگيرد ، چرا كه به واسطه باز بودن محيط ، بيننده به محيط اشراف كامل داشته و مي تواند به راحتي سر در را ديده و آن را تشخيص دهد.

تداوم در محيط

تكرار و تصاعد و تناسب سه جزء تداوم در هنر ، عناصر اساسي به شمار مي روند، تناسب كه به صورت تكرار يك يا چند در ميان واحد هاي مختلف شكل مي يابد، پيچيدگي و حركت بيشتري در خود دارد اثر بخشي تكرار و تناوب به مناسب بودن موضوع و مهارت به كارگيري آن ها بستگي دارد چنانچه تكرار عنصري به تدريج تغيير كند وزن اثر دچار رشد و تصاعد مي شود ، تصاعد مي تواند به سمت بالا، پايين و يا مايل جهت داشته باشد. تصاعد را در تغيير اندازه كوچك و بزرگ در تغيير شكل از چهار گوشي ه دايره و غيره و در تغيررنگ از كمرنگ به پر رنگ مي توان مشاهده كرد..

تاكيد در محيط

چنانچه با كم اهميت كردن اجزاء يك تركيب و متمايز نمودن يكي از اجزاء توجه بيننده به بخش خاصي از كار جلب بتشود آن بخش را نقطه تاكيد مي نامند.
تاكيد را مي توان با استفاده از رنگ ، رنگ و بافت پديد آورد . اجزاء يكسان ، نقطه تاكيد كار راضعيف مي نمايد. شكل هاي مشخص و واضح نسبت به اشكال مبهم و اشياء عجيب نسبت به اشياء ساده خود نمايي بيشتر دارند نحوه دسته بندي اجزاء نيز بر تاكيد يك مجمومعه مي افزايد.
اصل تاكيد را مي توان هم براي وحدت بخشيدن وهم ايجاد تنوع مورد استفاده قرار داد.
تاكيد روي يكي از عناصر در جلب مخاطب ويا بازديد كننده از يك مكان عمومي تاثير مستقيم دارد.

ايجاد وحدت در محيط

وحدت به هر كاري انسجام مي بخشد بدون عنصر و حدت اجزاء يك تركيب پراكنده و بي ربط به نظر خواهد رسيد. و حدت موجب جلب نظر مي شود ، عامل مهمي در انتقال پيام است كاررا قابل درك مي كند وبه ساده تر شدن پيام كمك مي كند.

تنوع در محيط

تنوع حاصل تفاوت و تضاد است . اختلاف بين شكل ، رنگ ويا بافت عناصر تشكيل دهنده تنوع به شمار مي رود. اجزاء گوناگون چشم را به دنبال عامل و حدت در كل كار به گردش در مي آورند.
تنوع در حقيقت وحدت را استحكام مي بخشد وحدت ميل به نظم، و تنوع كششي به سمت تحريك دارد.
نقطه ، خط و سطح داراي قدرت بيان ويژه اي هستند نقاط با توجه به اندازه و نحوه به كارگيري در محيط متفاوت هستند و ايجاد اثربصري متفاوت مي كنند.
خطوط نيز به همچنين خطوط منحني ، خطوط شكسته ، خطوط مايل و خطوط در حالت افقي و يا عمودي هركدام اثر بعدي متفاوت به جاي مي گذارند و در جاي مورد نياز و متناسب به كار گرفته مي شوند.
فضا مشخص كننده موقعيت و وضعيت هر پديده عيني باساير پديده ها است فضا وجود هر موجود عيني را در ارتباط با ساير موجودات معين مي كند و فضاي داخلي و خارجي و مياني را قابل درك مي كند.

بافت

ازديگر عناصر معماري داخلي و خارجي بافت است ،بافت از دو نظر قابل بحث است و از نظر فرم و شكل كه وسيله درك آن قوه بينايي است و دوم از نظر خاصيت فيزيكي و جنسيت بافت كه با لا مسه قابل درك است.
درجه انعكاس ياجذب نور توسط جسم داراي بافت اهميت فراوان دارد . تضاد سطوح مات و خشن در كنار سطوح براق و صيقلي جذابيت فراواني دارد و ايجاد جلوه بصري مي كند. بافت زير وخشن قدرت جلب توجه فرابوان دارد و برخلاف آن بافت هاي صاف و صيقلي معمولا كمرنگ و بي جذبه هستند . بافت از مواد مختلف بدست مي آيد مثل پوست درخت سطح سنگ ، پوست حيوانات و يانوع مصنوعي آن مثل آجر ، فلز ، پلاستيك و غيره .
شدت نور و طبيعي يامصنوعي بودن بافت بر كيفيت آن اثر مي گذارد. زاويه ديد و فاصله ناظر به اثر را بايد در نظر داشت.

نور

نور ار مهمترين اجزاء در گرافيك محيطي و طراحي داخلي وخارجي است نورهاي طبيعي و مصنوعي اثر متفاوت در محيط ايجاد مي كنند . نقطه ديد ناظر ، مقدار نور كه به آن مي تابد وزاويه ديد ناظر عواملي هستند كه در تمام المان هاي داخل خيابان بايد رعايت شوند و تركيبي مناسب وزيبا باهم داشته باشند و داراي طرحي خوب و استاندارد باشد.
علائم راهنمايي و رانندگي ، چراغ هاي روشنايي ، صندوق پست ، زباله دان ، تابلوي اسم خيابان ها تلفن عمومي ، آگهي ها و تبليغات ديواري ايستگاههاي اتوبوس ، سردر فروشگاه ها و تمام اين ها در ارتباط باهم هستند و اثر فراوان در ديد عموم مي گذارند كه بايد دلپذير وزيبا باشند وبارعايت اصول زيبا شناسي و تركيب بندي مناسب در زيبا سازي شهر كمك كنند چراكه محيط شهري نيازمند اين زيبايي ها ي بصري است تا ازآثار منفي رواني به شهروندان بكاهد. گرافيك محيطي ، فضا و محيط زندگي را زيباترو با نشاط تر مي سازد و به محيط شهري نظم و انسجام مي بخشد.

 

هنر گرافيك محيطي در جهان

هزاران سال پيش پدران ما در زندگي ابتدايي و بدوي خويش درآن هنگام كه پس از روزهاي نبرد در جنگلهاي انبوه به شكار دست ميافتند و با تحفه گرانبهاي خود نزد خانواده خويش در غارهايي كه مأمن و مأواي آنان بود باز مي گشتند اهل خانه و غارنشينان ديگر را در ضيافت شكارخويش سهيم مي كردند چرا كه مهمترين رويداد در زندگي ابتدايي ايشان شكار و دست يافتن به غذا بود.
انسان همانطور كه نياز به غذا ، آتش و پرستش را احساس مي كرد نياز به خلق اثر را نيز ذاتاً در وجود خود لمس مي كرد. او با ابتدايي ترين ابزارها يعني چوب و سنگ و ماندگارترين رنگها يعني خون حيوانات و رنگهاي گياهي نقوشي را براي تزئين خانه سنگي خود بر روي ديواره غاربه ساده ترين شكل كه يك انسان غارنشين مي تواند ترسيم كند نقش كرد كه طبيعتاً نقش حيوانات مورد علاقه او از جمله گاو وحشي ، كرگدن و… بود . (نقوش به جاي مانده از انسان اوليه در غار لاسكو واقع در اسپانيا گواهي بر اين مدعاست.)
درآن هنگام كه اوصرفاً براساس قريحه ذاتي دست به اين شيوه از نقاشي زده بود نمي دانست كه هنري را بوجود آورده كه 6000 سال پس از آن فرزندان او نام گرافيك را براي آن برمي گزينند!
پس از آن در فاصله سالهاي 1300 تا 1600 پس از جنگهاي صليبي و شكست بزرگ صليبيون از مسلمانان، اروپا (امپراتوري روم) دچار تحولات بزرگ فرهنگي، علمي و هنري گرديد. و در اين 3 قرن بزرگاني چون چون لئوناردو داوينچي ، ميكل آنژ، دوناتلو و… بود كه هر كدام به نحوي در زمينه ادبيات و نقاشي و معماري خدمات ارزنده اي را به جامعه هنري جهان عرضه داشتند. در اين تحول كه رنسانس نام گرفت ( رنسانس در زبان فرانسه به معني زايش مجدد يا نوزايي است) هنر نقاشي به اوج پيشرفت خود نائل آمده بود و سبكهاي هنري متفاوتي پا به عرصه گزارده بودند و نياز به نوعي هنر تصويري مدرن كه با آن بتوان پيامهاي ديداري را سريعتر به مخاطب انتقال داد احساس مي شد.
سالها پس از آن هنرمنداني همچون فرانسيسكوگويا كه اولين تكنيكهاي چاپ فلزي (گراور) را عرضه كرده بود و نقاشيهاي خود را از جنگهاي داخلي اروپا بوسيله چاپ و حك كردن روي فلز جاودانه مي كردند.
دراين گذر هنرمندان تأتر كه در سالهاي پس از رنسانس به تحولات بزرگي در هنر نمايش دست يافته بودند، نياز به اطلاع رساني نمايشها و برنامه هاي خويش را احساس مي كردند بدين روي با كمك هنرمندان نقاش عنصر فونت(حروف) را با هنر نقاشي پيشروي آن زمان تلفيق كرده و اولين اعلانهاي تبليغاتي را بوجود آوردند. پس از آن هنر گرافيك متولد شده و هركشوري به نوبه خود در پشبرد اين هنر و جهاني شدن آن قدمي برداشت.
از جمله در كشور آلمان كه از قدرتهاي اروپايي به حساب مي آمد، پس از جنگ جهاني دوم به سرعت به بازسازي هاي زير بنايي خود پرداخت كه در كنار آن هنرمندان نيز از اين موج بي بهره نماندند. در فاصله سالهاي 1919 تا 1933 گروهي از هنرمندان معماري و گرافيك آن زمان از جمله موهوكي ناگه و هانيس مهير گرد هم آمده و اولين مدرسه معماري و گرافيكي جهان را بنام مدرسه باهاوس بنا كردند و به تدريس اصول اوليه گرافيك، گرافيك براي كتاب و مطبوعات و … پرداخته و با وارد كردن علومي چون هندسه مناظر و مرايا (پرسپكتيو) تحول بزرگي در گرافيك و آكادميك كردن آن برداشتند و شاگرداني تربيت كردند كه خود سنگ بناي گرافيك جهان گرديدند.
شايد بي دليل نيست كه هم اكنون كشور آلمان از پيشرفته ترين گرافيك تصويري ، مطبوعاتي و تلويزيوني در جهان برخوردار است.
لازم به ذكر است كه ساختمان و كارگاههاي اين مدرسه كه بعدها توسط حكومت نازي تعطيل شد در دو شهر دسائو و وايمار آلمان هم اكنون جزو ميراث جهاني يونسكو به ثبت رسيده است.

 

ظهور گرافيك محيطي در اسلام

همزمان با ظهور اسلام و معجزه قرآن و آيات قرآني تاثيرات بسياري در بين مسلمان در محيط پيرامون آنان و در جامعه مسلمانان شكل گرفت كه متاثي از قرآن بود. از آن جمله مي توان به كاشي كاري هاي مساجد ، كتابت قران با خطوط زيبا بر روي ديوارها و مكان هاي مذهبي و مقدس مسلمانان نام برد.

شايد يكي از مهمترين نمودهاي هنر اسلامي معماري باشد. بهويژه مساجد چهار ايوانه و ستوندار كه معرف هنر معماري اسلامي است. اين عمارتهاي باشكوه، ميتواند نأثير فرهنگهاي متفاوت در درون تمدن اسلامي را نشان دهد. به عنوان مثال عناصر رومي بيزانسي، در معماري شمال آفريقا و اسپانياي اسلامي، در كاخ الحمراء در گرانادا، يا در مسجد جامع قرطبه به خوبي قابل مشاهده است. نقش گنبد در معماري اسلامي بسيار قابل توجه بوده و طي قرنها گنبد در معماري اسلامي مورد استفاده قرار گرفته است. قديميترين گنبد باقي مانده در تاريخ اسلام، بخشي از بناي تاريخي قبةالصخره متعلق بهسال 691 ميلادي است.

خوشنويسي بارزترين هنر اسلامي است خوشنويسي را ميتوان شاخصترين هنر در پهنه سرزمينهاي اسلامي دانست و آن را به مثابه زبان هنري مشترك براي تمامي مسلمانان تلقي كرد. هنر خوشنويسي همواره براي مسلمانان اهميتي خاص  داشتهاست، زيرا در اصل آن را هنر تجسم كلام وحي ميدانستهاند. در سرزمينهاي اسلامي خط زيبا را نه فقط در نگارش قرآن، بلكه در اغلب هنرها بكار ميبردند. در هنر اسلامي تزئينات خطي و خوشنويسي در همه جا به چشم ميخورد در كتيبههاي ديوارها و گنبدهاي بناهاي مختلف مذهبي و غيرمذهبي، منبرها، سكه ها، سفالينه ها، ظروف فلزي، سلاحها، لباسها و منسوجات، نسخههاي خطي اسناد و كتابها و قطعات هنري تذهيب شده و در همه جا از خط به عنوان عاملي تزئيني بهره گرفته اند.