تماس با ماویدیو های آموزش طراحی و چاپ و تبلیغات و بازاریابی


ویدیو آموزش چاپ کاتالوگ

واحد چاپ

طرح مورد نظر روی زینک آمده و به چاپ خانه برای بستن روی دستگاه چاپ آورده میشود. قبل از بسته شدن زینک بوسیله دستگاه های کنترل کننده رنگ و توسط اپراتور ماشین چاپ بخوبی کنترل میشود

ادامه ویدیو ها

ویدیو آموزش چاپ کاتالوگ

واحد سلفون کشی

بخش سلفون کشی پس از واحد چاپ انجام میشود.این بخش برای مقاومت بیشتر کاتالوگ چاپ شده برای تا زدن و منگنه زدن و همچنین زیبایی کارصورت میگردد.

ادامه مطلب


گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ – چاپ جعبه ، چاپ کاتالوگ ، چاپ بروشور